Return Policy

 

If you regret your purchase, you always have a 30-day right of withdrawal valid from the date the package is delivered to the GLS parcel shop or with GLS delivery. You are obliged to notify Trolle Company that you have regretted your purchase before the deadline expires at e-mail shop@trollecompany.com. You then have another 14 days to return the item itself.

 

All items must be returned in original packaging with original accessories, components, and the like and must be in unused and undamaged condition. Put the enclosed return label outside the package. If you recycle the box or packaging, be sure to remove old address labels. Deliver it to a GLS PakkeShop. Remember to get a receipt so you can document that the package has been delivered.

 

You must pay for the return shipment yourself and are responsible for the condition of the item until it is delivered to our return address:

 

Trolle Company A / S

Gydevang 17-19

3450 Allerød

Denmark

Att .: Trolle Brand Shop

 

We will strive to process your return package 2-5 business days after we receive it, after which the amount will be returned to the payment account used at the time of purchase.

 

Should you, against expectations, choose to return your purchase by refusing to receive the package with GLS delivery or fail to pick up the package in the GLS package shop, we will deduct DKK 49.00 or DKK 59.00 from the return amount, respectively.

 

Exchange

 If you want to exchange your purchase for another item, you must make a new purchase in the Trolle Brand Shop and return your previous purchase to our return address:

 

Trolle Company A / S

Gydevang 17

3450 Allerød

Denmark

Att .: Trolle Brand Shop

 

You can exchange or return an item in our Trolle Showroom located in Allerød. Bring the item in original packaging and in unused and undamaged condition. Remember a copy of your order.

 If you are in doubt, you are very welcome to contact our customer service at shop@trollecompany.com.

 

Exchange

 When you return your purchase in connection with a request to exchange an item, you must follow the guidelines for the right of return, as described in the section above.

 

Two year warranty // Complaint

 If you buy an item and a defect exists - e.g., a material or manufacturing defect - the rules of Sales of Goods Acts apply. If an error occurs on the item within the first two years of your purchase report the complaint by using the link below.

 Trolle Company afterwards assesses whether it is a valid complaint - and if so, whether the item can be repaired or exchanged. If this is not possible, you will be refunded the money instead.

If Trolle Company does not assess the item to be a valid complaint, e.g., in case of incorrect use or normal wear and tear, we will send the item back by further agreement with you.

Trolle Company strive to provide quick complaint handling.

 

Report your complaint here.

 

Find your order number and take pictures of the item and complaint issue. You will need these details to report your complaint.

 

//

 

Retur politik

Fortryder du dit køb, har du altid 30 dages fortrydelsesret gældende fra den dato pakken er leveret til GLS pakkeshop eller med GLS levering. Du er forpligtet til at meddele Trolle Company, at du har fortrudt dit køb inden fristens udløb på e-mail shop@trollecompany.com. Du har herefter yderligere 14 dage til at returnere selve varen.

 

Alle varer skal returneres i original emballage med originalt tilbehør, komponenter og lignende og skal være i ubrugt og ubeskadiget stand. Sæt den vedlagte returlabel uden på pakken. Hvis du genbruger kassen eller emballagen, skal du sørge for at fjerne gamle adresseetiketter. Lever den til en GLS PakkeShop. Husk at få en kvittering, så du kan dokumentere, at pakken er leveret.

 

Du skal selv betale for returforsendelsen og er ansvarlig for varens stand, indtil den er leveret til vores returadresse:

Trolle Company A/S Gydevang 17-19

3450 Allerød Danmark Att.: Trolle Brand Shop

 

Vi vil bestræbe os på at behandle din returpakke 2-5 hverdage efter vi har modtaget den, hvorefter beløbet tilbageføres til den betalingskonto, der blev brugt på købstidspunktet.

Skulle du mod forventning vælge at returnere dit køb ved at nægte at modtage pakken med GLS levering eller undlade at afhente pakken i GLS pakkeshop, trækker vi henholdsvis 49,00 kr. eller 59,00 kr. i returbeløbet.

 

Ombytning

Ønsker du at bytte dit køb til en anden vare, skal du foretage et nyt køb i Trolle Brand Shop og returnere dit tidligere køb til vores returadresse:

Trolle Company A/S Gydevang 17

3450 Allerød Danmark

Att.: Trolle Brand Shop

 

Du kan bytte eller returnere en vare i vores Trolle Showroom beliggende i Allerød. Medbring varen i original emballage og i ubrugt og ubeskadiget stand. Husk en kopi af din ordre. Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice på shop@trollecompany.com.

 

Når du returnerer dit køb i forbindelse med en anmodning om ombytning af en vare, skal du følge retningslinjerne for returret, som beskrevet i afsnittet ovenfor.

 

To års garanti / klage

Hvis du køber en vare, og der er en defekt - fx en materiale- eller fabrikationsfejl - gælder købelovens regler. Hvis der opstår en fejl på varen inden for de første to år efter dit køb, skal du rapportere klagen ved at bruge linket nedenfor.

Trolle Company vurderer efterfølgende, om der er tale om en gyldig reklamation – og i givet fald om varen kan repareres eller ombyttes. Hvis dette ikke er muligt, får du i stedet pengene tilbage. Hvis Trolle Company ikke vurderer varen til at være en gyldig reklamation, fx ved forkert brug eller almindelig slitage, sender vi varen tilbage efter nærmere aftale med dig. Trolle Company bestræber sig på at give hurtig klagebehandling. Anmeld din klage her.

Find dit ordrenummer og tag billeder af varen og reklamationsproblemet. Du skal bruge disse oplysninger for at indberette din klage.