Databeskyttelseserklæring
Marts 2021

1.    Indledning

Trolle Company A/S skal efterleve krav om at beskytte vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personoplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

 Trolle Company A/S dækker ud over Trolle Company virksomheden Trolle Performance, websitene trollecompany.com, trolleperformance.com og incrediwear.dk, det sociale netværk Facebook med social media-profilen Trolle Company samt det sociale netværk Instagram med social media-profilerne trolle_company, trolle_performance og incrediwear.dk

2.    Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Trolle Company A/S er ansvarlig for de personoplysninger, du giver og, og er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

 Dataansvarlig virksomhed:

Trolle Company A/S
Gydevang 17-19
3450 Allerød
Kontaktinfo:
Ulrich Trolle
ut@trollecompany.com
Mobil 21 60 35 92

 1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Trolle Company A/S tilbyder en række tjenester, som du kan bruge på forskellig vis. Alt efter om du går i dialog med os pr. telefon, personligt eller online, optræder der forskellige oplysninger. Vi indsamler og behandler kun de nødvendige oplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Typiske personoplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. CVR-nummer på samarbejdspartnere og leverandører. 

 Vi anvender personoplysninger til følgende formål:

 • Levere aftalte ydelser/varer/services
 • Indfri købs- og returaftaler
 • I forbindelse med eventuelt opstående retskrav
 • Overholde gældende lovgivning
 • Afsendelse af beskeder via e-mail, sms og andre elektroniske/digitale kanaler
 • Besvarelse af henvendelser og information om nye eller ændrede tjenester
 • Forbedre vores web og social media-profiler

 Dertil kommer, at vi automatisk modtager og optager informationer fra en brugers computer og browser, inkluderet IP-adresse, software og hardware egenskaber, og de websites en bruger besøger.

 Efter dit samtykke kan vi endvidere bruge personoplysninger til følgende formål: Afsendelse af markedsføringsmateriale som f.eks. nyhedsbreve, sms og andre elektroniske/digitale kanaler, som en bruger selv har tilmeldt sig.

 1. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler altid personoplysninger baseret på lovligt grundlag. Dine personoplysninger kan blive behandlet på følgende grundlag: 

 • Udtrykkeligt samtykke
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale eller kontrakt
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde retslige krav, herunder opbevaring af transaktionsoplysninger jf. Bogføringsloven.
 1. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Trolle Company A/S giver kun data videre, hvis dette er tilladt i medfør af europæisk databeskyttelseslovgivning. Vi har et særligt tæt samarbejde med en række tjenesteudbydere, som kun får adgang til data i det omfang og tidsrum, som det kræves for at tilvejebring den pågældende ydelse. Disse tjenesteudbydere omfatter:

 • IT-hoster (DXC Denmark, Elbek & Vejrup A/S, nSales A/S)
 • Revisor (SR Revision A/S)
 • Kundesystem (Microsoft Dynamics NAV)
 • Bogholdere (Flod Accounting, Kramer Consult)
 • Udsendelse af nyhedsbreve (Squarespace & Mailchimp)
 • Betalingsservice (Shopify, S-Payment)
 • Transport og fragt (Shipmondo, GLS, TNT)
 1. Hvor lagres dine personoplysninger?

De personoplysninger lagres i vores kundesystem samt i tilknyttede systermer, som kun kontrolleres af Trolle Company A/S. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til både lagring og behandling af dine oplysninger, men i alle tilfælde er Trolle Company ansvarlig for lagring, behandling og beskyttelse af de personoplysninger.

 1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Trolle Company opbevarer personoplysninger så længe, som det kræves for at opfylde de formål, som er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, især med henblik på opfyldelse af vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser. 

 1. Administration af leverandører m.fl.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere.

 Typiske oplysninger, der indsamles

 • Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger.
 • Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med vores ydelser til vores kunder.
 • Vores grundlag er at opfylde aftaler, som vi er part i.
 1. Oplysninger om websites

Når du besøger vores websites, benytter vi cookies. Dette skal accepteres aktivt af brugeren, før dette er gældende. Læs mere om vores cookiepolitik på vores websites.

 1. Oplysninger om social media-profiler

Trolle Company A/S har oprettet social media-profiler på de sociale netværk Facebook og Instagram, hvor vi regelmæssigt offentliggør indhold, tilbud og produktanbefalinger. Ved alle former for interaktion på social media-profiler registrerer operatørerne af Facebook og Instagram din brugeradfærd med cookies og lignende teknologier. Operatørerne kan se generelle statistikker om brugernes interesser og demografiske kendetegn så som alder, køn og region. 

 1. Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig Trolle Club på et af vores websites tilbyder vi dig forskellige former for nyhedsbrevstjenester, som, afhængig af omfanget af din tilmelding, omfatter:

 • Indhold til inspiration såsom opdateringer om brands, tendenser, tilbud og salg.
 • Opdateringer fra vores ambassadører eller brands, som du eventuelt følger på vores websites.
 • Spørgeundersøgelser, som fx undersøger, om du er tilfreds med de varer, du har købt.
 • Individualiserede anbefalinger af varer, vi mener vil falde i din smag baseret på din(e) tidligere bestillinger og browseradfærd.

 Du kan til enhver tid ændre omfanget af din tilmelding eller slette den helt.

 1. Hvordan bruger Trolle Company A/S mine data til reklame?

Trolle Company A/S og vores reklamepartnere bruger dine data til individualiseret reklame, som du præsenteres for i vores tjenester og på de websites samt i de apps, som andre udbydere tilbyder. Vi bestræber os på at reklamere målrettet, så du i videst muligt omfang kun bliver præsenteret for reklamer og tilbud, som er relevante for dig. Til dette formål anvender vi og vores reklamepartnere de almindelige internetteknologier på markedet. 

 1. Registreredes rettighed

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme jf. den europæiske databeskyttelsesforordningen.

 Disse rettigheder dækker:

 • Indsigt i dine oplysninger.
 • Berigtigelse af dine oplysninger.
 • Sletning af dine oplysninger.
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger, du selv har afgivet til Trolle Company A/S i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte Trolle Company A/S på kontaktoplysningerne under pkt. 15.

 1. Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage, kan du kontakte Trolle Company A/S på kontaktoplysningerne under pkt. 15. Vi vil behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.

 Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Du kan kontakte Datatilsynet via deres website https://datatilsynet.dk

 1. Kontaktoplysninger

 Trolle Company A/S dataansvarlige er:

Ulrich Trolle

ut@trollecompany.com

Mobil 21 60 35 91

 Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

 1. Opdatering af denne databeskyttelseserklæring

 Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne databeskyttelseserklæring. Den til enhver tid gældende erklæring fines på vores websites. Denne erklæring er gældende fra marts 2021.